Svolvær musikkforening

Til tross for pandemien viser årsmeldingen at SMF har benyttet enhver mulighet til å avholde øvelser. Gjennom hele året la myndighetene klare føringer på hvor mange som kunne øve samtidig. For å kunne spille på 17. mai, ble det avholdt 3 ukentlige gruppeøvelser fra påske og fram mot høytidsdagen. Og gjennom høsten gjennomførte man i perioder 2 ukentlige fellesøvelser.

Svolvær Musikkforening har en rimelig bra og balansert besetning. Det bekymrer korpset at byens tidligere stolthet, skolekorpset, ikke lenger er i aktivitet. Hugo Bjørnstad er SMFs faste dirigent. I tillegg til dyktig musikalsk ledelse, har hans positive innspill vært med på å løfte korpset fram gjennom en vanskelig periode.

Korpset deltok på Nordnorsk Mesterskap for korps, høsten 2021, og hadde ikke noen innleide musikere til konkurransen! Selv om prosessen fram mot mesterskapet var vel så viktig som selve resultatet, var man fornøyd med at man kom foran Vesterålens mest markante korps!

I løpet av 2021 fikk Musikkhuset en betydelig og nødvendig ansiktsløftning. Alle vinduer i storsal, kjøkken og loft ble skiftet. Alt arbeid ble gjennomført av korpsets egne medlemmer. Dette ble et betydelig økonomisk løft for SMF. Medlemmene kan med stolthet si at de besitter et meget velegnet øvings- og selskapslokale.

Regnskapet viser at SMF har kontroll på økonomien, men korpset har ikke sett seg råd til å investere i nye instrument. Øverst på ønskelisten står kjøp av basstrombone.

Utleie av Musikkhuset har tidligere vært en betydelig inntektskilde, men pga. pandemien er utleie-inntekten redusert til et minimum.

Budsjettet og aktivitetsplanen som ble vedtatt på årsmøtet, tyder på at SMF, etter 2 sesonger med pandemi, legger opp til et år med tilnærmet normal aktivitet.

Etter flere år som leder, ønsket Knut Glad Jacobsen avløsning. Valgkomiteen hadde gjort et grundig forarbeide og kunne legge fram forslag til et nytt styre som årsmøtet ga enstemmig bifall til. En av SMFs dyktige tubaister, Bjørnar Raymond Hansen, er SMFs nye leder! Sammen med seg i styret får han, Roar Helfjord (nestleder), Sissel Pedersen (øk.ansvarlig), Arnstein Brendeford (sekretær) og Jan Robert Nilsen (styremedl.).