11 søknader på tre stillinger som helsefagarbeider