Widerøe Zero har inngått en intensjonsavtale med Eve Air Mobility for opptil 50 elektroniske helikopterfly.

– Denne typen helikopterfly vil være et godt tilleggsalternativ, spesielt til og fra mindre øysamfunn med begrenset transporttilbud, sier Andreas Aks, administrerende direktør i Widerøe Zero AS.

Flytypen er også avhengig av mindre infrastruktur enn hva som er tilfelle med de store Widerøe-flyene

Dette er imidlertid bare ett av flere konsepter Widerøe Zero utforsker. Parallelt jobber de også med å finne et egnet alternativ for fly uten utslipp for det norske kortbanenettet for Widerøes Flyveselskap.

Det utvidede partnerskapet mellom de to aktørene, bygger på en tidligere avtale fra 2021. Den ble undertegnet på FNs klimakonferanse der målet var å utvikle Eves Urban Air Mobilty operasjoner i Skandinavia.

– Denne ekstra intensjonsavtalen forsterker vår forpliktelse til å introdusere bærekraftige, trygge og rimelige by-flyreiser til regionene. Sammen vil vi drive det grønne skiftet og legge grunnlaget for et mer tilgjengelig transportsystem for skandinaviske samfunn, sier Andre Stein, Co-CEO i Eve.

Eve tar sikte på at helikopterflyene skal være klare og sertifisert for passasjertrafikk allerede i 2027.