– Vi har et mål om å kunne tilby gode panteløsninger