Kommunestyret har gjort vedtak i bassengsaken, men ikke om lokalisering

foto