Svarer Helse Nord: - Anser det som et brudd på samarbeidet

foto