Visma har laget systemet, og sier at 244 kommuner bruker integrasjonen som er omfattet av feilen.

Dette skriver VG mandag formiddag. Det ble først meldt at en rekke norske byer og kommuner er rammet, inkludert Oslo, Drammen, Bergen og Tromsø.

Datatilsynet fikk varsel fra Bergen kommune den 16. mai om den tekniske feilen.

Det opplyser kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i en e-post til VG.

– Vi har foreløpig ikke fått inn meldinger fra andre kommuner, men regner jo med at det kommer inn meldinger fra flere, skriver Dahl.

Ligger hos Visma

Datatilsynet opplyser videre til avisen at de følger opp saken og at den er høyt prioritet. Dahl understreker at saken er stor og alvorlig og kan ha konsekvenser for mange.

– Ut ifra det vi kjenner til, ligger feilen hos Visma, og det ser ut til at flere enn Bergen kommune (som sendte avviksmelding til oss først) er berørt, skriver Dahl til VG.

Hun sier videre at det ser ut som et alvorlig sikkerhetsbrudd, og at det dreier seg om bekymringsmeldinger om barn som har forsvunnet.

Ikke informasjon på avveie

Mandag formiddag skriver Vågan kommune i en pressemelding at de også kan være rammet av feilen.

«Enkelte bekymringsmeldinger som har blitt sendt er ikke kommet fram til Barnevernet, da de ikke er blitt korrekt lagret i systemet. Det er ikke snakk om informasjon på avveie, men at informasjon potensielt er forsvunnet. Vi vet enda ikke om dette også gjelder innbyggere i Vågan», står det å lese.

Årsaken til feilen, rent teknisk, er en feil i koblingen mellom to systemer. Det ene er innmeldingsportalen, mens det andre er fagsystemet som kommunen jobber i.

Det blir videre presisert at årsaken ikke ligger hos Vågan kommune, men hos en leverandør som leverer til mange kommuner.

Jobber med løsning

Mulige konsekvenser, ifølge pressemeldingen, er at man ikke kan utelukke at feilen har rammet Vågan kommune. Og at det derfor er mulig at bekymringsmeldinger ikke har kommet frem også her.

Lofoten-IKT er i gang med å oppdatere programmvaren med leverandørens siste versjon av en såkalt integreringsadapter. Dette vil føre til at feilen blir rettet.

– Meld fra på nytt

I tiden fremfor vil IKT-avdelingen arbeide med å få informasjon fra leverandørene av tjenestene, og for å finne ut om også Vågan er rammet.

«Dersom du har levert en bekymringsmelding og ikke fått annet svar fra oss enn kvitteringen når du leverte. Ber vi deg melde fra på nytt», oppfordrer kommunen.

Vågan kommune beklager hendelsen sterkt:

Dette er sterkt beklagelig, og vi og alle andre berørte kommuner ser alvorlig på denne hendelsen. Systemer som ivaretar våre barns sikkerhet skal virke.  Når vi har fått mer informasjon fra våre leverandører vil vi komme med ytterligere informasjon om saken, heter det i pressemeldingen.