Tippere bidrar med 1,8 millioner til lag og organisasjoner i Vågan