Mottar 8,7 millioner i koronamidler: – Gledelig

foto