12 personer vil være en del av psykososialt helseteam. Sjekk søkerlista