– Jeg stiller meg til disposisjon til kommunevalget neste år