Det betyr at Havila Polaris sine fire første rundturer fra Bergen blir kansellert. Dette står å lese i en pressemelding.

Havila Kystruten fikk medhold i saken som omhandlet opprinnelig leasingfinansiering av sine kystruteskip forrige uke, og venter nå på klarering for oppgjør av gjeld til opprinnelig finansieringspartner før rederiet kan ta overtakelse av Havila Polaris.

– Havila Polaris er ferdigstilt ved Tersan-verftet i Tyrkia, og isolert sett kunne vi tatt skipet hjem i tide til oppstart i rute den 29. desember, sier administrerende direktør Bent Martini i pressemeldingen.

Grunnen til at rederiet ikke kan ta levering av Havila Polaris nå, er i påvente av klarering av lovlig oppgjør til sperret konto i tråd med sanksjonsreglene.

– Vi er nødt til å avvente overlevering til det kan gjøres i tråd med regelverket. Det er ikke noe alternativ for oss å havne i en rettslig tvist for å rekke en tidligere oppstart. Derfor har vi foreløpig ikke kunnet ta Havila Polaris hjem, forklarer Martini.

– Det er forventet at vi vil få en avklaring om noen uker. Vi vil jobbe med dette gjennom juleperioden og inn i det nye året, og både håper og forventer en løsning i løpet av januar.

Det betyr at de fire første planlagte rundturene med Havila Polaris, som skulle ha avgang fra Bergen henholdsvis 29. desember 2022 samt 9., 20. og 31. januar 2023, blir kansellert.

– Dette er selvfølgelig sterkt beklagelig for vår oppdragsgiver, våre kunder, samarbeidspartnere, kystsamfunnene og våre ansatte. Samtidig har vi gjennom et år fylt med utfordringer vi aldri kunne forutse, lært oss å ta slike tilbakeslag på strak arm, sier Martini.