Økoråd Lofoten har flyttet inn i nye lokaler

foto