– Føler meg privilegert som er valgt ut til å få jobbe med dette

foto