Vil samarbeide med private om flere utleieboliger

foto