Vant kokkelærlingkonkurranse: – Vi helt avhengige av dem