Dette melder Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap i en pressemelding.

Testen er en årlig prøve for å sikre at systemet fungerer som det skal, og for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel.

Mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

Hvis du ikke ønsker å motta varselet, må du slå av telefonen eller sette den i flymodus fra klokken 11.55 til 12.15. Det hjelper nemlig ikke å slå av lyden.

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Noen nettbrett og smartklokker vil også vise nødvarsler.

Ved varslingsprøven i juni fikk 78 prosent av befolkningen nødvarsel på mobil.

– Mange av dem som ikke fikk Nødvarsel sist hadde ikke oppdaterte telefoner. Vi minner derfor spesielt om at for å kunne motta Nødvarsel på riktig måte, så må du ha en nylig oppdatert mobiltelefon, oppfordrer direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

DSB oppfordrer alle til å snakke med barn, eldre og andre rundt seg på forhånd, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

Resultatene fra varslingsprøven vil bli publisert på nødvarsel.no.