– Mange lag og organisasjoner søker ikke om momskompensasjon

foto