– Det har ikke vært nevneverdige klager på vegstandarden

foto