Kommunen støtter ikke forslaget om å redusere liggetiden

foto