Nordland har den laveste ledigheten i Norge nå

foto