Lokalbefolkningen reagerer på at brua ikke har blitt vedlikeholdt