– Vi bør påvirke statlige og regionale myndigheter til å legge flere slike arbeidsplasser hit