Har søkt BUF DIR om midler til fritidsaktiviteter for barn og unge