– Man må tørre å være positiv oppi alt det negative