Iverksetter strakstiltak mot husholdningsplast

foto