Helseforetaket doblet vikarutgiftene på to år

foto