Fire av fem bryter trafikkreglene – se fylkesoversikten