Streiken i flybransjen øker i omfang – Nå blir Evenes berørt