Redningsaksjon iverksatt ved Damvatnet etter rapportert fall