– Regjeringen og Stortinget må bevilge penger til disse rasutsatte områdene