Viviann ble tatt fullstendig på senga da hun ble hedret for lang og tro tjeneste

foto