Vågan kommune minner om at krysset mellom Håkon Kyllingmarks gate og Storgata, blir stengt fra lørdag 20. januar. Årsaken er arbeidet med prosjektet som pågår i Storgata. Stengingen betyr endret kjøremønster i Svolvær sentrum.