Gradvis åpning av barnehager og enkelte skoler

foto