Ber Nordland Fylkeskommune om å beholde denne viktige utdanningen