Flere utlendinger og færre nordmenn besøkte Nord-Norge i juli