Fylkesordfører

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Kurt Jenssen gikk bort 16. mai, etter lengre tids sykdom. Kurt var en markant hadselpolitiker og fylkespolitiker for Senterpartiet i en årrekke. Han ble valgt inn som vararepresentant i Nordland fylkesting i 2011, før han i 2015 ble valgt inn som fast representant og fikk rollen som gruppeleder.

Han var varaordfører i Hadsel fra 2015 til 2019, før han etter valget i 2019 ble valgt til ordfører i Hadsel. Kurt fikk innvilget fritak fra vervet som representant i Nordland fylkesting og sine folkevalgte verv i Nordland fylkeskommune i februar 2022 på grunn av alvorlig kreftsykdom.

Kurt var godt likt av alle han møtte på sin veg, med sitt hjertelige smil og en god kommentar på lur. Han hadde gode venner i både administrasjonen og politikken, og han jobbet godt på tvers av de politiske skillelinjene. Kurt var veldig engasjert i mange saker, og sto på for å få gjennomslag i viktige saker. Vi vil virkelig savne hans oppriktige engasjement.

Våre tanker og medfølelse i sorgen går til den nærmeste familien.

Vi lyser fred over Kurt Jenssens minne.

Kari Anne Bøkestad AndreassenFylkesordfører