SAS-streiken over – 61 avganger innstilt i Norge fredag

foto