La omsider ned grunnsteinen: – En skole det er jobbet hardt for å få realisert