Ole-Petter har opprettet nytt selskap: – Et framtidsrettet valg