TV-aksjonen NRK 2023 går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt – både i Norge og rundt i verden.

Koordinator for aksjonen i Vågan, Pål Christensen oppfordrer nå næringslivet i Vågan til å være med å støtte opp om aksjonen.

Daglig leder i Vågan Næringsforening, Thor-Helge Jensen, svarer sporenstreks:

– Det skal vi selvsagt. Vi ønsker å etablere bedriftsspleiser, der vi inviterer våre bedrifter til å være med, og der pengene uavkortet skal gå til TV-aksjonen.

Konkret foreslår han at hver enkelt bedrift oppretter egne spleiser, der de ansatte bidrar med sine bidrag.

– Bedriftene kan jo også utfordre hverandre til å opprette tilsvarende spleiser. For eksempel kan Thon hotellene i byen utfordre Scandic hotellene, oppfordrer Thor-Helge.

Pål sier videre at spleisene kan opprettes og vil være tilgjengelig under egen fane på TV-aksjonen sin nettside

– Da synliggjør jo også at bedriften er engasjert og ønsker å bidra i en god sak.

Alle kan lage spleis

Han ymter også frempå at slike spleiser kan opprettes av hvem som helst, det kan være en familiespleis, en vennespleis eller en nabospleis.

– Kort sagt, alle sammenslutninger kan lage sin spleis, avslutter en håpefull Pål.

Før han helt til slutt sier at de trenger bøssebærere på selve aksjonsdagen 22.oktober.

– Så det er bare å melde seg.