– Vi ønsker kun å verne fjæra og rydde opp i den

foto