På årsmøtet i Svolvær Sanitetsforening 22.02 ble det valgt ny leder og styre, og hun som har vært leder for Omsorgsberedskapsgruppa overtar som leder etter Bjørgaas.

Det nye styret er: Leder: Kristin Larsen Nestleder: Inger Anne Nilsen Sekretær: Greta A. Kreÿ Kasserer: Sissel Krogstad Styremedlemmer: Sissel Smaaskjær Ellen Markussen Oddny Aleksandersen Varamedlemmer: Eli Dybfest Jorunn Juul

– Det er tid for å se tilbake på Svolvær Sanitetsforenings arbeid i året som er gått – et annerledes år på så mange måter. Fra midten av mars satte korona-pandemien en stopp for all aktivitet – en situasjon vi heldigvis aldri har opplevd tidligere, skriver Bjørgaas i sin siste årsmelding.

– Møtevirksomhet, lesestund i barnehagen, møte med russen, vårlotteri og maiblomster – ingenting var mulig. Heldigvis lettet det litt mot sommeren slik at vi i alle fall kunne videreføre Kløverturene våre. Et møte med streaming av prisutdelinger i Oslo og en julemiddag ble de eneste fellesarrangementene – med smitteverntiltak og begrensning på 20 deltagere. Juleutlodning på Alti med smittevernskjerm fikk vi også gjennomført, med god støtte fra publikum.

– Midt i alt dette fant heldigvis de yngre av medlemmene en fin løsning med Hobbykafè. Hver tredje uke i høst har de samlet ca 15 damer til strikking, brodering etc. med Sanitetsmeter-avstand, servering og loddsalg.

–Ved årsskiftet har foreningen 106 medlemmer og 4 æresmedlemmer. Flere nye er ønsket velkommen i løpet av året, men dessverre har vi også mistet noen av våre eldre trofaste medlemmer. Til tross for liten møteaktivitet har mange brukt mye tid på arbeid i foreningsregi. Fastelavn ble avviklet før koronaen slo til, med alt arbeid det medfører med skjæring, pynting og salg av fastelavnsris. Dessuten fikk vi den flotte konserten Vors med Vårs med bare kvinnelige aktører som et vorspiel til 8. mars. Hele inntekten gikk til Sanitetsforeningens arbeid, øremerket til kvinneforskning i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening, noe vi er svært takknemlige for, skriver Bjørgaas.

Styret har bestått av:

Leder: Astrid Bjørgaas Nestleder: Kristin Larsen Sekretær: Greta A. Kreÿ Kasserer: Sissel Krogstad Styremedlemmer: Oddny Aleksandersen Sissel Smaaskjær Inger Anne Nilsen Media-/nettansvarlig: Siri Bjercke Vararepresentanter: Eli Dybfest Jorunn Juul Revisor: Vidar Olsen Omsorgsberedskapsgruppa: leder Kristin Larsen Arbeidskomite: Jorunn Paulsen Aud Kristiansen Greta Vigdis Olsen Evy Nilsen Sang/hyggestunder Byparken: Eli Dybfest Inger Marie Thom Sissel Krogstad Ansvarlig for kaffekomite: Greta Vigdis Olsen Vara: Evy Nilsen Valgkomite: Fredhild Sæthre Eli Solstad Johansen Oddny Aleksandersen

Fire Medlemsmøter pluss julemiddag

Tema på møtene:

· Sanseintegrasjon (sanserom)

· Ambulanse (presentasjon av HKM-maskin)

· Illustratør Ida Larmo

· Videooverføring av prisutdelinger i N.K.S.-regi

Det har vært avholdt seks styremøter der 70 saker er blitt behandlet

Hobbykafe: Fire samlinger med 13-18 deltagere

Diverse Arbeidsmøter i forbindelse med fastelavnsris, rydding og flytting av kontor og lager. Dessuten er hele arkivet fra foreningens arbeid og driften av Sykestua/Kløverhagen pakket og sendt til Arkiv i Nordland for sortering og oppbevaring.

Sang/Hyggestund på Byparken: På grunn av korona-pandemien har vi i år bare arrangert en hyggekveld på Byparken. Vi takker for fin musikalsk underholdning fra «Flamingos». Av frykt for smitte i institusjonen har det vært full stopp resten av året.

Omsorgsberedskap (basisaktivitet): På Melbu ble det arrangert et fellesmøte med foredragsholder fra sekretariatet. 8 av våre medlemmer deltok. Dessuten har det vært møter med kommunen vedrørende korona-pandemien.

Kløvertur (basisaktivitet): Til tross for korona har Kløverturene vært gjennomført store deler av året – 24 onsdager totalt – med 2-6 deltagere. Men turene med beboere ved Svolvær Omsorgssenter har vi dessverre ikke kunnet gjennomføre.

Lesevenn (basisaktivitet): Frem til mars hadde to av våre medlemmer høytlesning for hver sin barnegruppe i Osanstua Barnehage. Hver gruppe hadde 5 barn i 4-5 års alderen. Dessverre måtte også denne aktiviteten stoppe da korona-pandemien slo til.

Doavisa: Et prosjekt i samarbeid med KUN, Steinkjer Unge Kvinners Sanitet, helsesykepleiere, Støttesenter mot incest, ungdommer og fagkompetanse, støttet av Extra-stiftelsen. Informasjonsplakater gitt til ungdomsskolene i Svolvær og Kabelvåg.

Fellestiltak:

«Koronatelefonen»: Et av våre medlemmer satt vakter på koronatelefonen i mars, et samarbeid mellom N.K.S., LHL og Nasjonalforeningen. · «Åpen Hall»: To Ungdomsarrangement i februar i Kong Øysteins hall i samarbeid med Frivilligsentralen der vi serverte boller, rundstykker, frukt, saft og kakao. Til arrangementene i høst har vi kun levert boller uten selv å være til stede.

· «Aksjon Juleglede»: Sanitetsforeningen er med i styringsgruppen og har ansvar for pakking og sortering av gavene. Det gjøres en fantastisk jobb. Nærmere 600 gaver og 105 matesker er delt ut. I år ble det også arrangert julekonserter på Kulturhuset til inntekt for aksjonen. Den tradisjonelle julemiddagen på Musikkhuset på Julaften samlet mange. Aksjon Juleglede er et samarbeid med Kirken, Våganavisa, Familieenheten og frivillige.

Inntektsbringende aktiviteter:

· Julemesse med loddsalg og adventskalendere: kr 33.771. Hele 17.500 av dette fra telefonsalg til bedrifter · Salg av fastelavnsris: kr 14.887 · Vakter Arctic Race kr 6.832 · Loddsalg på møtene: kr 5.365 · Hobbykafè: kr 4.177

Annen inntekt og gaver: · Gaver/arv kr 136.252 · Ekspress-midler kr 30.000 – til svømmeundervisning for VIO · Momskompensasjon: kr 15.463 · Vors med Vårs: kr 15.000 · Refundert kontingent: kr 12.530 · Grasrotandel: kr 9.025

Arbeidsområder:

Integrering:

· Startpakke for 2 nyfødte: kr 4.188

Psykisk helse:

Mental helse lokalt: kr 12.000 til aktivitetstilbud for brukere

N.K.S. Nordland:

Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for demens i Nordland: kr 10.000 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige: kr 5.000 Tilskudd til bokprosjekt Veiledningssenteret: kr 5.000 Fadderordning Sanitetsforening i Etiopia: kr 2.000

Eldre/barn og unge + andre gaver lokalt:

Hjertekompresjonsmaskin: kr 120.000 Orgelaksjonen Svolvær kirke: kr 17.252 Ipader til Byparken og Marithaugen: kr 11.970 Tilskudd hjertestarter Gimsøy: kr 5.000 Trivselsrådet ved Marithaugen: kr 5.000 Refusjon fotpleie: kr 3.850 Aksjon Juleglede vedr.konsert: kr 3.045 Reiseutgifter kurs Sanseintegrasjon: kr 2.400 Lester og votter til Osanstua barnehage, VIO og Aksjon Juleglede: kr 1.382 (garn)

Forskning:

I år har vi bidratt ekstra til N.K.S.’s forskningsfond med inntektene fra konserten Vors med Vårs Kvinnemedisinsk forskning kr 25.000 Forskningsfond for Barn og Unge kr 10.000 Kreftfondet kr 3.000 Psykiske lidelser kr 3.000 Revmatologi kr 3.000 Osteoporose kr 3.000 Utenlandssatsingen i Etiopia kr 3.000 Min dag i dag kr 3.000

Samlet bidrag fra Sanitetskvinnene i Svolvær var ca kr 190 000 kroner i 2020

Andre møter/verv:

Alle regionale, fylkes- og fellesmøter avlyst pga pandemien Møte med Vågan kommune vedrørende beredskap: Kristin Larsen og Astrid Bjørgaas Flere møter vedr Aksjon Juleglede: Greta A. Kreÿ og Siri Bjercke Møte på Melbu vedrørende Omsorgsberedskap: 8 medlemmer Inger Anne Nilsen er varamedlem til styret i N.K.S. Nordland

Informasjon/presse:

Annonsering før møter – mest som markedsføring Fastelavnsris og Julemesse har vært presentert i media Presseoppslag vedrørende korona: Sanitetsarbeid på vent Aksjon Juleglede har fått mye presse. Aksjon Juleglede har egen Facebook-side med 448 følgere Foreningen har egen Facebook-side: Svolvær Sanitetsforening: Siden oppdateres jevnlig og har 959 følgere Vi er med i Grasrotandelen i Norsk Tipping

Norske Kvinners Sanitetsforening har nå 40.000 medlemmer. Som landets største kvinneorganisasjon har vi en sterk stemme i den offentlige debatten om organisasjonens hjertesaker og tilrettelegger for økt frivillig innsats i nærmiljøet.

I dette annerledes-året har behovet for Sanitetskvinner ikke avtatt, selv om de fleste aktiviteter har vært satt på vent. Omsorgsberedskapsgruppen tar på seg oppgaver ved behov, og vi i Svolvær Sanitetsforening er klare for nye utfordringer.

Med et nytt og tidsriktig motto: Modig, nytenkende og likestilt står vårt gamle motto fortsatt like sterkt:

”I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet”