Teknisk driftsjef forstår frustrasjonen: – Når vi har kontinuerlig snøfall er det mindre rom for å kjøre bort snø