Statsforvalterne har sett at folk sliter med å holde avstand på hurtigbåter og ferger. Mange kommuner er sårbare for utbrudd i sommermånedene, statsforvalterne ser at det kan være belastende for kommunene å få utbrudd midt i ferietida.

Oppfordringen om bruk av munnbind kommer på grunn av de store smitteutbruddene i Vesterålen og Harstad.

– Det er derfor ekstra grunn til å være årvåkne, og vi oppfordrer til bruk av munnbind i alle situasjoner der avstand ikke kan overholdes. Dette er særlig viktig ved alle typer offentlig kommunikasjon, sier Lars Utne Haukland, fungerende fylkeslege i Nordland.

– Vi tror at økt bruk av munnbind på de mest trafikkerte rutene vil kunne bidra til å forhindre smittespredning i Nord-Norge og oppfordrer passasjerer til å bruke munnbind når de reiser tett i lag med andre, sier Anne Grethe Olsen, fylkeslege i Troms og Finnmark.

De påpeker begge at øvrige smittevernregler også må holdes, som å sprite hender og ikke reise hvis man har symptomer.

I dag anbefaler Folkehelseinstituttet munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst én meter avstand i kommuner med økt eller høyt smittepress.

Munnbind på ruter med høy passasjertetthet vil kunne forebygge smittespredning.

Statsforvalterne ønsker også at rederiene og de ansvarlige for båttrafikken har munnbind plassert lett tilgjengelig for passasjerer om bord på sine fartøy.

– Båtpassasjerene har ofte ikke munnbind tilgjengelig, eller de glemmer å ta det på, og da vil et tilbud om munnbind ved påstigning sikre at anbefalingen følges om bord, sier Olsen.