Pressemelding fra Nordnorsk kunstnersenter

Nordnorsk kunstnersenter ønsker i pressemelding velkommen til åpning av Norske Kunsthåndverkeres Temautstilling 2022 – med tittelen "The Hands that Unravel the Sweater". Torill Østby Haaland fra Nordnorsk kunstnersenter ønsker velkommen. Introduksjon til utstillingen ved kurator Anne Klontz.

Utstillingen er en erklæring, en samtale og en refleksjon over tiden vi lever i. Det er en kommentar om den sosiale sfæren, normer og mønstre av ulikheter som har blitt vevd sammen gjennom kolonialisme, diskriminering og maktstrukturer. Vevd inn i denne konteksten finner vi ti kunstnere og kollektiv hvis praksiser definerer moderne realiteter og gjør oss oppmerksom på de ulike måtene disse komplekse utfordringene har eksistert, og er der fremdeles – i våre institusjoner, i media, i våre fellesskap og i våre tanker.

Foto: Boom! Glass Group, Tiffany Junta, 2022.

– Jeg ser på denne utstillingen som en erklæring; det er sosial kommentar, og til syvende og sist ønsker jeg å fange hvordan disse praksisene og arbeidene kan være katalysatorer for samtale, bevissthet og kunnskapsdeling rundt disse viktige temaene - forklarer kurator Anne Klontz.

Utstillingen står hele sommeren frem til søndag 14. august.