Lofotkraft påberoper seg forkjøpsrett på Sortland-aksjer