– Ulik struktur for legene gir store utfordringer i organiseringen av vaktberedskap