– Fyllingsfoten mot sør må etableres på en måte som ikke reduserer innseilingen

foto