– Planforslaget tilrettelegger for et bygg som ikke ivaretar hensynet til et verneverdig kulturmiljø